Driving Plzeň tam kde golf začíná ...

O hřišti / Driving

Kde nás najdete:

Driving range se nachází v plzeňské městské části Lobzy, naproti střelnici ASO Dukla Plzeň.
Golfové odpaliště je přístupné PRO KAŽDÉHO, ať hraje golf aktivně nebo se chce s touto hrou seznámit.

Na Driving range se dostanete pěšky, na kole i autem.
Bližší upřesnění lokace najdete na níže přiložené mapce.

ADRESA

Driving Range Plzeň
Na Vyhlídce 242
326 00 Plzeň

tel: 776 567 611

Otevírací doba

Denně od 6:00 hod do 18:00 hod

Ceník:

Služby

Člen 1.SLGC

Ostatní

RFID čip zdarma 30,- Kč
1 koš (40 míčků) 60,- Kč 80,- Kč
5 košů (200 míčků) 300,- Kč 400,- Kč
15 košů (600 míčků) 870,- Kč 1 100,- Kč
30  košů  (1200 míčků) 1 680,- Kč 2 100,- Kč
60 košů (2400 míčků) 3 240,- Kč 4 100,- Kč

mince 50 Kč (24 míčků)

50,- Kč
vstup na DR ZDARMA
zapůjčení golfové hole 100,- Kč / hůl
Kompletní informace k jednotlivým golfovým balíčkům naleznete v sekci Golfové balíčky

Lekce s trenérem
- (50 minut)
- individuální přístup ke zlepšení vaší hry
700,- Kč 800,- Kč 
Lekce s trenérem 2 a více osob
- (50 minut)
- individuální přístup ke zlepšení vaší hry
1 000,- Kč 1 400,- Kč
Balíček pro začátečníky
(12 lekcí)
- ukončený zkouškou golfové způsobilosti
- více informací v sekci Golfové balíčky
7 000,- Kč 9 000,- Kč
Firemní akademie
(2hod)
- více informací a přihláška v sekci Golfové balíčky
10 000,- Kč
Osvědčení pro hru na hřišti
- více informací na recepce@1slgc.cz nebo 776 567 611
3 500,- Kč + greenfee na partn. hřišti 5 000,-Kč + greenfee na partn. hřišti

Dárkové poukazy:

Chcete potěšit své blízké? U nás lze zakoupit dárkový poukaz na drivingové míčky ve Vámi zvolené hodnotě nebo můžete věnovat služby trenéra. Více informací Vám rádi poskytneme na tel. 776 567 611.

Provozní řád:

Golfové odpaliště (Driving range) a další cvičné plochy

 • Driving range je cvičnou plochou určenou pro nácvik golfové hry.
 • Dalšími cvičnými plochami jsou cvičné jamkoviště (green) a prostor k nácviku krátké hry (chip&pitch).
 • Při pobytu na všech cvičných plochách a v jejich blízkosti je návštěvník povinen dodržovat obecné zásady golfové etikety a pravidel golfu.
 • Návštěvníci jsou povinni učinit vše pro to, aby byla dodržena maximální bezpečnost jejich i ostatních návštěvníků, zejména dbát na provádění bezpečného švihu.
 • Návštěvníci jsou povinni brát ohled na ostatní hráče, v prostoru odpališť se musí zdržet hlasitého hovoru a telefonování.
 • Hráči jsou povinni hrát rány výhradně do dopadového prostoru Driving range.

Na Driving range a dalších cvičných plochách je zakázáno

 • Vstupovat pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
 • Při hře z trávníku odpalovat mimo vymezený prostor.
 • Sbírat již odehrané míče za účelem opětovného odpalu.
 • Hrát na cvičných jamkovištích zapůjčenými míči tzv.: driving range balls.
 • Vstupovat do hracího prostoru překračovat linii odpalu.
 • Jakkoli přemísťovat nebo poškozovat zařízení driving range a dalších cvičných ploch.
 • Z krytých odpališť používat hole, kterými hrozí přestřelení hranic hřiště.
 • Je zakázáno nechat volně pobíhat psy po areálu cvičiště.

Hranice Driving range

 • Bílé kolíky kolem cesty vpravo.
 • Červené kolíky ohraničující neudržovanou zeleň vlevo a vzadu.

Půda v opravě

 • Modrými kolíky nebo čarami, je označena půda v opravě, ze které je hra zakázána.

Všeobecné pokyny a doporučení

 • Při parkování dodržujte a respektujte vyhrazené parkovací plochy. (vyhrazenou parkovací plochou driving range je asfaltové parkoviště před střelnicí).
 • Pro přístup ke cvičným plochám Driving range využívejte lávku přes řeku a prostor greenu, za stromy u nekrytých odpališť.
 • Dbejte a dodržujte pokyny odpovědných osob.
 • Při výskytu jakéhokoliv problému spojeného s golfovou hrou nebo službami poskytovanými na tréninkových plochách oznamte tento problém neprodleně na recepci, tak, abychom Vám mohli co nejdříve pomoci.

O Driving Plzeň

Driving range se nachází v plzeňské městské části Lobzy,
naproti střelnici ASO Dukla Plzeň. Golfové odpaliště je
přístupné PRO KAŽDÉHO, ať hraje golf aktivně nebo se chce
s touto hrou seznámit. Na Driving range se dostanete pěšky,
na kole i autem
.

Rádi byste začali hrát golf, ale nevíte jak na to?

Právě pro Vás jsou určené DEMO DNY, které vedou naši trenéři.
DEMO DNY jsou určeny pro každého a bez rozdílu věku.